Турбуємося про щитоподібну залозу

Один із пацієнтів старшого науко­вого співробітника Національного цен­тру радіаційної ме­дицини АЬН Украї­ни, кандидата наук Олексій Камінського раніше протягом восьми років проходив терапію в різ­них кардіологів, зокрема, в провідних клініках. Але лікування не допомагало: напади прискореного серцебиття в ще молодого активного 35-річного чолові­ка траплялися все частіше. Досить було нескладного обстеження (УЗД й аналіз крові на гормони), щоб зрозуміти: порушена робота щитоподібної залози.

Такі проблеми поширені значно біль­ше, ніж зафіксовано офіційною статис­тикою, вважає Олексій Камінський. Вони є в кожного другого серед тих, кому за сорок років, а серед пацієн­тів, що старші 60, – у 80 відсотків.

Однак   захворювання   щитоподібної залози здатні тривалий час перебігати приховано або з повільно наростаю­чими змінами, і хворі не розуміють, що з ними відбувається. Порушення роботи щитоподібної залози можуть бути причиною безпліддя, негативно впливати на артеріальний тиск. А нещодавно вчені встановили, що збої в роботі залози викликають підвищення рівня холестерину в крові. Тобто тим, хто хоче уникнути атеросклерозу, не­обхідно дбати про стан «щитовидки».

Уся Європа, разом з Україною, є регіоном із помірним дефіцитом йоду, який необхідний для утворення гормо­нів, що виділяються цією залозою. Більшість із нас уже чула про небезпеку йододефіциту: внутрішньо-утробні відхилення в ембріонів, зниження інтелекту в дітей, а іноді навіть у дорослих, опірності до простудних захво­рювань.

Від 2002 до 2005 року в Україні діяла про­грама «Щитоподібна залоза», яка перед­бачала збагачення солі йодом. В інших країнах це допомагало: наприклад, у Туркменістані фактично лік­відували йододефіцит. А ось на теренах нашої держави поки не вдається, хоча фінанси витратили чималі, вважає Олексій Валентино­вич. Йодовану сіль вживає, хоча б зрід­ка, лише третина населення. Організму щодня необхідно 100-250 мкг йоду, а дорос­лі отримують лише половину норми, діти – чверть. Виправити це можна й продуктами харчування: з՚їдати по 50 г морської ка­пусти або 200 г одного з різновидів салату – фельд-салату, або 200-300 г оселедця (втім, не засоленого, а сві­жого або будь-якої іншої морської риби). Правильне харчування може поліпшити стан здоров՚я навіть тих людей, які давно хворіють.

Головне дослідження, яке на­дасть повну картину про роботу щитоподібної залози – визначен­ня рівня її гормонів у крові. Чимало пацієнтів, особливо пенсіонери, не поспішають на подібні обстеження, тому що кожне коштує від 70 гривень. Олексій Валентинович реко­мендує в разі матеріальних трудно­щів пройти хоча б одне обстеження на найчутливіший з усіх маркерів – Т4. В Європі саме цей аналіз при­значають за підозри на ендокринні порушення. Якщо показники в нор­мі, порушення функції щитовидної залози практично виключено.

Нездорова щитоподібна залоза здатна збільшитися в розмірах – ви­никає зоб (таке трапляється в кож­ного десятого українця). Якщо це відбувається за рахунок розростан­ня тканини, зоб називається дифу­зійним, а коли виникають крихітні пухлини – вузловим. Залоза може збільшитися настільки, що починає тиснути зсередини на трахею, стра­вохід, судини шиї, водночас хворий відчуває постійний дискомфорт в області горла.

Але наївно вважати, що поки та­ких симптомів немає, то все гаразд. Адже головна небезпека в тому, що навіть маленький вузлик здатний переродитися на злоякісне утво­рення (таких випадків трапляється приблизно 20 відсотків). Перемогти рак щитовидної залози на ранніх стадіях цілком можливо: 95 відсо­тків пацієнтів виліковуються швид­ко й повністю. Отже, дуже важливо не пропустити появу пухлини. Ви­явити її може тільки УЗД, тому про­ходити таке обстеження необхід­но щороку.

Ліна МАЙОРОВА 

Хвороби ендокринної системи

Фітокомпози­ція «Струміно­фіт» від ТМ «Скарбниця здоров՚я» специфіч­но впливає на збільшену щитоподібну зало­зу, нормалізує синтез ТЗ, Т4 та тиреотропного гормону в крові, відновлює гормональну функцію щито­видної залози. Рекомендо­вано вживати при гіперпла­зії залози, тиреотоксикозі, дифузному токсичному зобі, вузловій формі зобу, загрудинному зобі. Також засто­совується з метою профі­лактики ендемічного зобу та рецидиву захворювання в післяопераційний період та після закінчення комплек­сної терапії.

При захворюваннях ендокринної системи доцільно застосовува­ти комплексний підхід. Часто необхідно усуну­ти вірусно-інфекційні, запальні чи аутоімунні процеси, що виникли в ураженому органі ендо­кринної системи, іно­ді потрібно поліпшити кровопостачання цьо­го органу чи зменшити вплив інтоксикації.

З іншого боку, не­гаразди ендокринної функції ураженого ор­гану викликають в орга­нізмі порушення обмін­них процесів, від яких страждає пацієнт. При­родно, що крім усунен­ня явищ, які виклика­ли порушення функцій ураженого органу, не­обхідно якомога швид­ше відновити і його функції. З цією метою фахівцями НВО «Екомед» створено кілька створено засобів.

Фітоконцентрат «Щизарен»

Сприяє нормалізації функ­цій щитовидної залози і по­ліпшує процеси метаболізму в її клітинах. Значно поліпшує загальний стан і працездат­ність хворих з різними захворюваннями щитовидної зало­зи. Благотворно діє на обмінні процеси, артеріальний тиск і утворення гемоглобіну. «Щизарен» необ­хідний при усіх захворюваннях щитовидної залози. Варто звернути увагу, що при гіпо­функції щитовидної залози корекція замісної терапії повинна відбуватися під контро­лем лікаря і поступово. Функція щитовидної залози миттєво відновитися не може, це потребує певного часу. «Щизарен» застосо­вується двічі-тричі на день по 25-35 крапель на 50 мл води.